Klacht?

Wij doen ons best om u of degene die u verzorgt/ondersteunt naar tevredenheid te helpen en te voorzien van een adequate voorziening. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over de geleverde voorziening en/of de bijbehorende dienstverlening. Als het niet lukt om samen met de aanmeter het probleem naar tevredenheid op te lossen, kunt u een klacht indienen. U kunt uw klacht schriftelijk versturen naar:

Leuk Orthopedie B.V.
t.a.v. de klachtencommissie
Wiekenweg 61
3815 KL Amersfoort

Of u kunt een mail sturen naar info@leuk-orthopedie.nl t.a.v. Klachtencommissie

U kunt ons ook telefonisch benaderen via telefoonnummer: 085 – 902 06 90

Werkwijze klachtencommissie
Na ontvangst van uw klacht neemt onze interne klachtencommissie uw klacht in behandeling door u een ontvangstbevestiging te sturen. Binnen 5 werkdagen zal er getracht worden een persoonlijk gesprek met u te plannen waarin de problemen worden besproken en vastgelegd. De interne klachtencommissie zal proberen om met u een tot een oplossing te komen. Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan zal ze overgaan tot een hoorzitting. De uitspraak van de commissie zal schriftelijk aan u worden teruggekoppeld. Wenst u zicht zich niet neer te leggen bij de uitspraak van de klachtencommissie dan kan het geschil voorgelegd worden aan een onafhankelijke geschillencommissie van de NVOS-orthobanda.

Werkwijze Geschillencommissie NVOS-orthobanda.
De werkwijze van de geschillencommissie is gelijk aan die van de klachtencommissie. Een belangrijk verschil is echter dat de uitspraak van de geschillencommissie bindend is voor Leuk Orthopedie.

Voor meer details over de werkwijze van de geschillencommissie verwijzen wij u naar:
https://www.nvos-orthobanda.nl/klachtenregeling
http://www.semh.info/home/organisatie/bezwaren–en-geschillencommissie